Begeleiding

Linnhorst biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan volwassenen die ondersteuning nodig hebben op meerdere levensgebieden.

We zijn een kleinschalige organisatie die persoonlijk contact en maatwerk belangrijk vindt. We bieden praktische ondersteuning op alle levensgebieden. Hierbij werken we indien nodig samen met andere organisaties. We nemen de rol van casemanager op ons.

We zijn gespecialiseerd in LVB en multiproblematiek en werken cultuursensitief.

We geven begeleiding in Utrecht Zuid-Oost (bestaande uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). Woon je hier niet, maar heb je een vraag? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken, er zijn namelijk verschillende mogelijkheden waaronder PGB.

We bieden op een creatieve manier oplossingen voor problemen met als doel: stabiliteit en persoonlijke groei.

MISSIE EN VISIE
Linnhorst doet wat nodig is om cliënten verder te helpen in hun ontwikkeling.

Vanuit deze missie hebben wij een visie op onze begeleiding geformuleerd. Onze visie, waaruit wij werken, bestaat uit de volgende kernwaarden:

Persoonlijk contact – We hebben oprechte interesse in jou.
Maatwerk – Je hebt jouw eigen traject.
Gelijkwaardigheid – Je maakt je eigen keuzes.
Volhoudend – We geven niet snel op.
Flexibiliteit – We bewegen mee met jou behoeftes.

DOELGROEP
We willen graag duidelijk maken welke begeleiding we wel en niet leveren. Hiermee willen we de kwaliteit van de begeleiding waarborgen. Daarom hebben we de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

  • 24 uurszorg
  • Intensieve lichamelijke zorgvragen
  • Begeleiding op gebied waarvan geen expertise in huis is
  • Hulpvraag op het gebied van behandeling (een traject naast een behandelingstraject kan uiteraard wel)
  • Geen motivatie voor behandeling bij ernstige verslaving
  • Ernstige gedragsproblematiek en suïcidaliteit
  • Verplichte zorg op grond van WZD of Wvggz

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de begeleiding van Linnhorst worden terugverwezen naar de aanmelder of doorverwezen naar passende begeleiding.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat wij niet langer de gevraagde begeleiding kunnen bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt en eventueel met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.

Mocht je niet zeker weten of Linnhorst passend is bel ons dan voor overleg!